fbpx

Οροι και Προϋποθέσεις

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις ενημερώθηκαν τελευταία στις Ιανουάριος 11, 2023

1. Εισαγωγή

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τον εν λόγω ιστότοπο και για τις συναλλαγές που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να δεσμευτεί από πρόσθετα συμβόλαια που σχετίζονται με τη σχέση σας με εμάς ή οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που λαμβάνετε από εμάς. Εάν οποιεσδήποτε διατάξεις των πρόσθετων συμβάσεων έρχονται σε αντίθεση με τις οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων Όρων, οι διατάξεις των εν λόγω προσθετών συμβάσεων θα κυριαρχούν και θα υπερισχύουν.

2. Δέσμευση

Με την εγγραφή σας, την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με το να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω. Η απλή χρήση του εν λόγω ιστότοπου συνεπάγεται την κατανόηση και την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, μπορούμε επίσης να ζητήσουμε να συμφωνήσουμε ρητά.

3. Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή επικοινωνώντας μαζί μας με ηλεκτρονικά μέσα, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι μπορεί να επικοινωνήσετε μαζί σας ηλεκτρονικά στον ιστότοπό μας ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς, και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες διαβιβάσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιητικά νομική νομική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικής απάντησης ότι αυτές οι διαβιβάσεις πρέπει να είναι γραπτές.

4. Διανοητική ιδιοκτησία

Εμείς ή οι δικαιούχοι μας κατέχουμε και ελέγχουμε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στους ιστότοπους και τα άλλα δικαιώματα, τις πληροφορίες και τους άλλους πόρους που εμφανίζονται ή είναι προσβάσιμοι στους ιστότοπους.

4.1 Creative Commons

Το περιεχόμενο του εν λόγω ιστότοπου είναι διαθέσιμο με Άδεια Χρήσης Creative Commons – Αναφορά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

5. Ενημερωτικό δελτίο

Με την επιφύλαξη των όσων προαναφέρονται, μπορείτε να προωθήσετε το ενημερωτικό μας δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή σε άλλους που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να λειτουργούν τον ιστότοπό μας.

6. συμμετέχουν τρίτου μέρους

Ο ιστορικός μας μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή άλλες αναφορές σε ιστότοπους άλλων μερών. Δεν παρακολουθούμε καθώς ούτε ελέγχουμε το περιεχόμενο των ιστοτόπων άλλων μερών προς τους οποίους παρέχουμε συνδέσμους στους εν λόγω ιστότοπους. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλους ιστότοπους αναφέρονται στους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις των λόγω τρίτων μερών. Οι απόψεις που εκφράζονται ή το υλικό που εμφανίζεται σε αυτούς τους ιστότοπους δεν κοινοποιείται ή υποστηρίζεται από εμάς.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πρακτικές απορρήτου ή περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των ιστοτόπων και οποιονδήποτε σχετικών υπηρεσιών τρίτων μερών. Δεν θα δεχτούμε καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία με οποιονδήποτε τρόπο, όπως και αν προκληθεί, ως αποτέλεσμα γνωστοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτα μέρη.

7. Υπεύθυνη χρήση

Με την επίσκεψη στο ιστορικό μας, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται και όπως επιτρέπονται από τους παρόντες Όρους, τυχόν πρόσθετες συμβάσεις μαζί μας και τους ισχύοντες νόμους, τροποποιούν και γενικά αποδεκτές διαδικτυακές πρακτικές και οδηγίες του κλάδου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας για εκμεταλλεύεστε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε άλλο υλικό που αποτελείται (ή συνδέεται με) κακόβουλο υπολογιστών, να χρησιμοποιείτε δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας για διαφορετική δραστηριότητα άμεσου μάρκετινγκ, ή να διεξάγετε οποιεσδήποτε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων στο ιστορικό μας ή σε σχέση με αυτόν.

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιστότοπο, ή παρεμβαίνει στην απόδοση, τη διάθεση ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά.

8. Εγγραφή

Μπορείτε να εγγραφείτε ώστε να δημιουργήσετε λογαριασμό στον ιστότοπό μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης και των στοιχείων του λογαριασμού σας συμφωνείτε και δεν μοιράζεστε τους κωδικούς πρόσβασης, τα στοιχεία του λογαριασμού σας ή την ασφαλή πρόσβαση στον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας με κάθε άλλο άτομο. Δεν πρέπει να επιτρέπετε σε κανένα άτομο να αποκτά τον λογαριασμό σας ώστε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο επειδή είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται μέσω της χρήσης των κωδικών πρόσβασής σας ή των λογαριασμών σας. Πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως εάν αντιληφθείτε τη γνωστοποίηση του κωδικού πρόσβασής σας.

Μετά τον τερματισμό του λογαριασμού του λογαριασμού, δεν θα επιχειρήσετε να δημιουργήσετε ένα νέο χωρίς την άδειά μας.

9. Πολιτική επιστροφή χρημάτων και επιστροφών

9.1 Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από αυτήν τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς αιτιολογία.

Η περίοδος υπαναχώρησης θα λήξει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αποκτάτε, ή ένα τρίτο μέρος του οποίου υποδεικνύεται, εκτός του μεταφορέα αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Πρόκειται να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί ταχυδρομικώς, με φαξ ή με email). Τα στοιχεία επικοινωνίας μας βρίσκονται παρακάτω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, όμως δεν είναι υποχρεωτικό.

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα σας δείξετε μια απόδειξη παραλαβής μιας τέτοιας υπαναχώρησης σε ένα ανθεκτικό μέσο (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) χωρίς καθυστέρηση.

Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης, αρκεί να αποστείλετε τη δήλωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

9.2 Αποτελέσματα της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα επιστρέψετε όλες τις πληρωμές που λάβατε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (με εξαίρεση τα συμπληρωματικά έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή σας με τον τρόπο αποστολής διαφορετικών του φθηνότερου τυποποιημένου τρόπου αποστολής που προσφέρεται από εμάς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα κάνουμε την εν λόγω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε ρητά συμφωνήσει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με τα τέλη ως αποτέλεσμα της εν λόγω επιστροφής.

Εσείς οφείλετε να αποστείλετε την επιστροφή των αγαθών ή να παραδώσετε αυτοπρόσωπο σε εμάς ή να παραλάβετε ένα εξουσιοδοτημένο άτομο από εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα στην οποία γνωστοποιήστε σε εμάς την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία λήγει επιστρέψετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Ενδέχεται να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις αυτού, να παραλάβουμε την επιστροφή των αγαθών ή να παραλάβουμε την απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά, ανάλογα με το ποια προηγείται.

Θα πρέπει να επωμιστείτε το άμεσο κόστος των αγαθών.

Είστε υπεύθυνοι για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτουν από τη διαχείριση, εκτός από ό,τι είναι απαραίτητο για να προσδιοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των αγαθών.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν κάποιες νομικές εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης και επομένως ορισμένα αντικείμενα δεν μπορούν να ραφούν ή να ανταλλαχθούν. Θα σας ενημερώσουμε εάν αυτό ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωσή σας.

10. Περιεχόμενο που δημοσιεύεται από εσάς

Ενδέχεται να παρέχουμε ποικίλα ανοιχτά εργαλεία επικοινωνίας στο ιστορικό μας, όπως σχόλια ιστολογίου, δημοσιεύσεις ιστολογίου, φόρουμ, πίνακες μηνυμάτων, αξιολογήσεις και κριτικές, καθώς και διάφορες υπηρεσίες κοινωνικών μέσων. Ενδέχεται να μην είναι εφικτό για εμάς να ελέγχουμε ή να παρακολουθούμε όλο το περιεχόμενο που εσείς ή άλλοι ενδέχεται να κοινοποιήσουν ή να υποβάλουν στον τόπο μας ή μέσω αυτού. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχουμε το περιεχόμενο και να παρακολουθούμε κάθε χρήση και δραστηριότητα στον ιστότοπό μας και να αφαιρούμε ή να απορρίπτουμε περιεχόμενο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια Δημοσιεύοντας πληροφορίες ή χρησιμοποιώντας τεχνικές ανοιχτές επικοινωνίες όπως αναφέρονται, συμφωνείτε ότι το περιεχόμενό σας. συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και δεν πρέπει να είναι παράνομο ή αθέμιτο, ή να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου.

11. Υποβολή ιδέας

Μην υποβάλλετε ιδέες, εφευρέσεις, συγγραφές ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν δική σας διανοητική ιδιοκτησία, οι οποίες θέλετε να μας παρουσιάσετε, εκτός εάν αρχικά υπογράψετε μια συμφωνία σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία ή μια σύμβαση εμπιστευτικότητας. Εάν μας το γνωστοποιήσετε χωρίς γραπτή συμφωνία, παραχωρήστε εμάς σε μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα χρήσης για δημοσίευση, αποθήκευση, προσαρμογή, μετάφραση και μετάφραση του περιεχομένου σας σε διαφορετικό υπάρχον ή μελλοντικό μέσο.

12. Λήξη της χρήσης

Ενδέχεται, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση, προσωρινά ή μόνιμα στον ιστότοπο, ή έκτοτε σε υπηρεσία. Συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για εσάς ή το τρίτο μέρος για μια τέτοια τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της πρόσβασής σας ή τη χρήση του ιστότοπου ή όποιου περιεχομένου ενδέχεται να έχετε κοινοποιήσει στους ιστότοπους. Δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση ή άλλη πληρωμή ακόμη και αν ορισμένες λειτουργίες, ρυθμίσεις ή/και ορισμένες Περιεχόμενες στο οποίο έχετε συνεισφέρει ή έχετε βασιστεί, χάνονται μόνοι. Δεν πρέπει να καταστρατηγήσετε ή να παρακαμπώσετε, ή να επιχειρήσετε να καταστρατηγήσετε ή να παρακάμψετε τυχόν περιορισμούς στον τόπο μας.

13. Εγγυήσεις και ευθύνη

Τίποτα στην παρούσα ενότητα δεν θα περιορίσει ή θα αποκλείσει την εγγύηση που προκύπτει βάσει νόμου, όπου θα ήταν αθέμιτο να περιοριστεί ή να αποκλειστεί. Ο παρών ιστότοπος και όλο το περιεχόμενο στους ιστότοπους που παρέχονται ΄ως έχει' και 'ως διαθέσιμο' και ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αποποιούμαστε ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητά είτε σιωπηρά, ως προς τη διάθεση, την ακρίβεια ή την πληρότητα του Περιεχομένου. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι:

  • αυτός ο ιστότοπος ή τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μας θα πληρώσουν τις αιτήσεις σας.
  • Ο εν λόγω ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος χωρίς κοπή, έγκαιρα, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα,
  • η ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που αγοράζετε ή αποκτάτε μέσω αυτού του ιστότοπου θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας.

Οι ιστότοποι δεν αποτελούν ή προορίζονται να αποδώσουν νομικές, οικονομικές ή ιατρικές συμβουλές για οποιοδήποτε είδος. Εάν χρειάζεστε συμβουλές, θα πρέπει να συμβουλευτείτε μια κατάλληλη επαγγελματία.

Οι οδηγίες της παρούσας ενότητας θα ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα περιορίζουν ή θα αποκλείουν την ευθύνη μας σε σχέση με κάθε θέμα που ήταν αθέμιτο ή παράνομο για εμάς να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την ευθύνη μας. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών για απώλεια κερδών ή εσόδων, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, λογισμικό ή βάση δεδομένων, απώλεια ή βλάβη ιδιοκτησίας ή δεδομένα) που προκλήθηκαν από ένα τρίτο μέρος και προκύπτουν από την πρόσβασή σας στο ιστοτόπο μας ή τη χρήση του.

Εκτός από τον βαθμό που έχει η πρόσθετη σύμβαση ρητώς ορίζεται διαφορετικά, η μέγιστη ευθύνη μας απέναντί σας για όλες τις ζημιές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους ιστότοπους ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθούνται ή πωλούνται μέσω του ιστότοπού μας, από τη μορφή νομικής δράσης που επιβάλλει ευθύνη (είτε σε σύμβαση, ίδια κεφάλαια, αμέλεια, μελετώμενη συμπεριφορά, αδικοπραξία ή) θα περιορίζεται στην άλλη τιμή που μας πληρώσατε για να αγοράσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες. Το εν λόγω όριο θα ισχύει συνολικά για όλες τις αξιώσεις, τις ενέργειες και τις αιτίες σας κάθε είδους και φύσης.

14. Απόρρητο

Για να αποκτήσετε στον τόπο μας ή / και στις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να ζητήσετε να παραθέσετε ορισμένες πληροφορίες για τον εαυτό σας στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής. Συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε ότι είναι πάντα ακριβείς, ορθές και ενημερωμένες.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το απόρρητό σας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για αυτόκλητη αλληλογραφία. Τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε θα σχετίζονται μόνο με τη διάταξη που αφορά τα συμφωνηθέντα προϊόντα ή υπηρεσίες.

έχει αναπτύξει μια πολιτική για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων απορρήτου που ενδέχεται να έχετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου και στην Πολιτική Cookies.

15. Προσβασιμότητα

Δεσμευόμαστε να καταστήσουμε το περιεχόμενο που παρέχουμε πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες. Εάν έχετε αναπηρία και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπού μας λόγω της πηρίας σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για μια λεπτομερή περιγραφή του ζητήματος που αναφέρατε. Εάν το ζήτημα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και επιλύσιμο σύμφωνα με τα εργαλεία και τις τεχνικές τεχνολογίας πληροφοριών βιομηχανικών προτύπων, θα επιλυθεί αμέσως.

16. Εξαγωγή Περιορισμών / Νομικής Συμμόρφωσης

Απαγορεύεται η πρόσβαση στον ιστότοπο από περιοχές ή χώρες το Περιεχόμενο ή η των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται στις αγορές όπου είναι παράνομη. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο κατά την παράβαση των νόμων και κανονισμών που ισχύουν για τις εξαγωγές της Κύπρου.

17. Μάρκετινγκ συνεργατών

Μέσω αυτού του Ιστότοπου ενδέχεται να συμμετέχουμε σε μάρκετινγκ συνεργατών μέσω του οποίου λαμβάνουμε ένα ποσοστό ή προμήθεια για τις πωλήσεις ή προϊόντων σε ή μέσω αυτού του ιστότοπου. Ενδέχεται επίσης να δεχτούμε χορηγίες ή άλλες μορφές διαφημιστικής αποζημίωσης από επιχειρήσεις. Η παρούσα γνωστοποίηση προορίζεται να συμμορφωθεί με τις νομικές αναφορές, σχετικά με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, οι οποίες μπορούν να ισχύουν, όπως οι κανόνες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ.

18. Εκχώρηση

Δεν μπορείτε να παρέχετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε σε υπεργολαβία από τα δικαιώματα και / ή να μην υποβάλετε αίτηση βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, εν όλω ή εν μέρει, σε κάθε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη ανάθεση κατά παράβαση αυτής της Ενότητας θα είναι εξ αρχής.

19. Παραβιάσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες που κρίνουμε κατάλληλες για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής ή οριστικής αναστολής της πρόσβασής σας στον επισκέπτη. , της επικοινωνίας με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας για να ζητήσουμε τον αποκλεισμό της πρόσβασής σας στους ιστότοπους ή/και να προβούμε σε νομικές ενέργειες εναντίον σας.

20. Ανωτέρα βία

Εκτός από τις καταβολές χρημάτων βάσει του παρόντος, καμία καθυστέρηση, αποτυχία ή παράθεση οποιουδήποτε μέρους να εκπληρώσει ή να τηρήσει οποιοδήποτε άλλο μέρος βάσει του παρόντος δεν θεωρείται παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων εάν, και για όσο χρονικό διάστημα, η καθυστέρηση , η αποτυχία ή παράλειψη προκύπτει από την άλλη αιτία, πέραν του εύλογου ελέγχου εκείνου του μέρους.

21. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίσετε και να μας απαλλάξετε πάσης ευθύνης, από και έναντι οποιουδήποτε αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, απωλειών και εξόδων, που σχετίζονται με την παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και των χρηστών νόμων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων απορρήτου. Θα μας αποζημιώσετε αμέσως για τις ζημιές, τις απουσίες, τα κόστη και τα έξοδά μας που σχετίζονται με, ή προκύπτουν από τέτοιες αξιώσεις.

22. Παραίτηση

Η αδυναμία επιβολής οποιοσδήποτε από τις διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και Συμφωνίας ή Αδυναμία άσκησης οποιασδήποτε δυνατότητας τερματισμού, δεν θα ερμηνευθεί ως παράθεση από τις εν λόγω διατάξεις και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε Συμφωνίας ή άλλων. μέρος αυτής, ή το δικαίωμα στη συνέχεια να επιβληθεί κάθε μια από τις διατάξεις.

23. Γλώσσα

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται και θα ορίζονται αποκλειστικά στην Αγγλικά. Οι ειδοποιήσεις και η αλληλογραφία που αναγράφονται αποκλειστικά σε αυτήν τη γλώσσα.

24. Ολόκληρη η συμφωνία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις με τη Δήλωση Απορρήτου και την Πολιτική Cookies αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και του HARMONIZER (GLOBAL) LTD σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου από εσάς.

25. Ενημέρωση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Ενδέχεται να ενημερώσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κατά καιρούς. Η ημερομηνία που παρέχεται στην αρχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι η τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης. Θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις και οι αναθεωρημένοι Όροι και Προϋποθέσεις θα τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία που θα ενημερώσετε. Η συνέχιση της χρήσης του εν λόγω ιστότοπου μετά την ανάρτηση αλλαγών ή ενημερώσεων θα θεωρείται ειδοποίηση για την αποδοχή σας να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Για να ζητήσετε μια προηγούμενη έκδοση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

26. Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κύπρου. Τυχόν διαφορές που σχετίζονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις υποβάλλονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου. Εάν οποιοδήποτε τμήμα ή διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κρίνεται από δικαστήριο ή άλλη αρχή ως άκυρη ή/και μη εφαρμογή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το εν λόγω τμήμα ή διάταξη που θα τροποποιηθεί, θα διαγραφεί ή/και θα επιβληθεί στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό, ώστε να τεθεί σε ισχύ ο σκοπός των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Οι άλλες διατάξεις δεν θα επηρεαστούν.

27. Στοιχεία επικοινωνίας

Ο παρών ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την HARMONIZER (GLOBAL) LTD.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις γράφοντας ή στέλνοντάς μας email στην ακόλουθη διεύθυνση: info@harmonizer.shop
Κλεάνθης Σάββα, Νικολάου Ι.
Λεωφ. Νικολαΐδη 33-Πύργος Γραφείο 8,

28. Λήψη

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις σε μορφή PDF.

Καρφιτσώστε το στο Pinterest